Strategi 2025

Brugsen for Als og Sundeved, i daglig tale kaldet BALS, er Danmarks største selvstændige brugsforening med 13 butikker, 13 OK tanke, 5 vaskehaller og mere end 20.000 medlemmer.

Vi prioriterer altid lokale, friske fødevarer, der belaster miljøet og klimaet mindst muligt. 

Ambitionen om, at Sønderborgområdet senest i 2029 er et CO2 neutralt vækstområde, giver vi fuld opbakning til. Vi har en grøn tankegang og arbejder derfor konstant på at reducere energiforbruget i vores butikker. Naturligvis investerer vi også løbende i forbedringer inden for bl.a. affaldssortering og madspild.

Kongstanken er, at de fire spor bygger på et fundament af kultur og værdier, og er, i vores dagligdag, fast forankret i hele foreningen.

De fire spor er bygget op af KUNDESERVICE, PERSONALE, DIGITAL og BÆREDYGTIGHED, der tilsammen giver visionen ”Vi vil sammen skabe Danmarks bedste arbejdsplads og indkøbssted”. Sporene kan ikke stå alene, men fungerer som fire søjler, der holder visionen oppe. Altså kan vores vision ikke realiseres, hvis ét af sporene ikke opretholdes. Dette har vi illustreret med vores eget strategihus.

Med vores nye strategiplan kan vi sikre, at kunder og medarbejdere har gode oplevelser, når de handler eller er på arbejde i en af vores 13 butikker.

bals_strategi2025

LÆS MERE OM HVERT SPOR HER: