Forening

Alle butikker (undtagen Fakta) har en lokaludvalgsformand, som er repræsenteret i BALS’ bestyrelse.

 

Derudover er der i bestyrelsen 1 direktør, 2 medarbejderrepræsentanter og 1 uddelerrepræsentant.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og sekretær.

 

Forretningsudvalget består af direktøren, formanden,

næstformanden og sekretæren.

Org. forening

Læs mere om forretning her.