Om os

Vi vil sammen skabe Danmarks bedste arbejdsplads og indkøbssted.

BALS’ vækst og dominerende markedsposition er naturligvis ikke kommet af sig selv

– vi er en udviklingsorienteret forening med konstant fokus på kundernes forventninger og behov.

Vi har både en forretningsdel og en foreningsdel, som hver især sørger for det bedste for sine kunder og medlemmer.

Læs vores interaktive brochure.

I dag er Brugsen for Als og Sundeved Danmarks absolut største selvstændige brugsforening med 13 butikker i Sønderborg og omegn og mere end 20.000 medlemmer. Det forpligter naturligvis, men vi har heldigvis et godt og bæredygtigt udgangspunkt, hvor vi prioriterer lokale, friske fødevarer og løbende optimerer og indretter vores butikker, så vi belaster miljøet og klimaet mindst muligt. Vores dominerende markedsposition er naturligvis ikke kommet af sig selv – vi er en udviklingsorienteret forening med konstant fokus på kundernes forventninger og behov. Kompetente og engagerede medarbejdere har altid været forudsætningen for de positive resultater – og vil også i fremtiden have afgørende indflydelse på vores evne til at opfylde kundernes ønsker og behov. Med afsæt i vores kultur, værdier og fortsat bæredygtige vækst har vi derfor udarbejdet en visionær 2025-strategi, som vi vil komme mere ind på i denne brochure. Strategien vil være vores guideline for, hvordan vi arbejder med hinanden og med kunderne, så alle har en god oplevelse, når de enten handler eller er på arbejde i en af vores butikker. Skal strategien have en effekt, kræver det naturligvis både konkret handling og opbakning fra alle medarbejdere. Til gengæld er jeg overbevist om, at vi med den nye strategi kan være med til at opfylde visionen om ”at skabe Danmarks bedste arbejdsplads og indkøbssted”.