Strategi

Vi prioriterer altid lokale, friske fødevarer, der belaster miljøet og klimaet mindst muligt. 

Ambitionen om, at Sønderborg- området senest i 2029 er et CO2 neutralt vækstområde, giver vi fuld opbakning til. Vi har en grøn tankegang og arbejder derfor konstant på at reducere energiforbruget i vores butikker. Naturligvis investerer vi også løbende i forbedringer inden for bl.a. affaldssortering og madspild.

Vi er en flad organisation, der er præget af en positiv, åben og levende kultur. Vi har brug for alles engagement, kompetencer og passion,  når der skal findes løsninger, der skaber merværdi for kunderne. Det gælder alle medarbejder, lige fra førsteårseleven til lederen. Alle kan være medskabere og bidrage med gode ideer, så vi hele tiden bevæger os fremad og udvikler nye produkter, services og forretningsområder. 

Fundamentet for vores fremtidige succes er også en fælles forståelse for, hvem vi er, hvad vi står for, og hvor vi er på vej hen.

bals_strategi2025