COOP

Brugsforeningen for Als og Sundeved har i dag indgået en franchiseaftale med COOP Danmark.

FDB

Den første brugsforening blev stiftet i Thisted i 1866 og andelsbevægelsen bredte sig hurtigt til resten af Danmark. I 1896 blev FDB, Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, oprettet, og FDB’s væsentligste formål var at foretage fælles indkøb for de enkelte brugsforeninger.

Der stod sikkert hverken “Innovation” og “kortest vej fra jord til bord” i den tids forretningsplaner, men en af andelstankens vigtigste formål var at samle og lede produktionen så direkte som muligt fra producent til forbruger, så omkostningerne blev minimeret og kontrollen med produkterne skærpet. At have fokus på friske, lokale fødevarer i høj kvalitet, ligger derfor dybt forankret i vores DNA.

 

I 2013 blev foreningen FDB lagt sammen med COOP, og er i dag en medlemsejet forening. 

 

På Als var der naturligvis også blevet etableret flere selvstændige brugsforeninger, og den 1. oktober 1969 etablerede 8 lokale brugsforeninger Brugsen for Als og Sundeved med hovedkontor i Sønderborg.